PRIVACY POLICY

Privacy Policy

Copyright en inhoud

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door Taxi Luchthaven. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Externe informatie

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina’s van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Doel van de verwerking van persoongegevens

Indien U ons uw persoonlijke gegevens overmaakt worden deze in onze bestanden opgenomen en worden ze verwerkt enkel en alleen om u te informeren over updates en producten die uitgaan van AALIEBRA BV. U hebt recht tot inzage van deze gegevens en deze zullen ook op uw vraag via e-mail of telefonisch aangepast worden.

De privacyverklaring voor deze website beschrijft hoe Taxi Luchthaven (AALIEBRA BV – BE 0845.242.261) persoonsgegevens die we over u beschikken, mogen gebruiken en openbaar maken. AALIEBRA BV is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die via deze site worden ingezameld. Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met en zoals beschreven in deze verklaring.
Wanneer u persoonsgegevens invult op de website van Taxi Luchthaven, dan wordt deze informatie enkel gebruikt om te antwoorden op uw vragen en voor de beoogde doeleinden. Wij delen deze gegevens niet met derden.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot info@taxiluchthaven.be of tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Uw rechten

Voor meer algemene informatie kan U steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het Ministerie van Justitie. (http://www.privacy.fgov.be), Waterloolaan 115 te 1000 Brussel.

Melding van schending van privacy

Indien U meent dat Taxi Luchthaven een onrechtmatige inbreuk pleegt op uw Privacy, wordt U verzocht om BV AALIEBRA daarvan meteen per elektronische post van op de hoogte te brengen op het volgende adres: info@taxiluchthaven.be. Wij zullen al onze mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en maatregelen te treffen.

Controle van uw privécommunicatie

Taxi Luchthaven behoudt zich het recht voor de informatie met betrekking tot de berichten, zoals de inhoud, de afkomst of de bestemming ervan, te controleren en te onderzoeken, indien wij het vermoeden hebben dat het geheel of een deel van deze communicatie betrekking heeft op illegale of ongeoorloofde activiteiten, of indien het daartoe bevel gekregen heeft van de bevoegde autoriteiten. Behalve wanneer de controle gebeurt op verzoek van de bevoegde autoriteiten, mag de controle van AALIEBRA BV alleen betrekking hebben op de berichten met een openbaar of niet-vertrouwelijk karakter, dat wil zeggen de informatie die zich op een webpagina bevindt, de berichten die te vinden zijn in de discussiegroepen of de informatiemailings, zonder dat deze lijst beperkend is.

Directe/indirecte schade
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Beste tarieven
24/7 vervoer
24/7 vervoer
Eenvoudige boeking