Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

 

 

 

 

Wij geven u graag volgende richtlijnen mee :
 
Beschikbaarheid via GSM
Voor uw gemak en een vlotte service vragen wij u steeds beschikbaar te zijn op het door u opgegeven GSM-nummer.
Wij vragen u om uw GSM toestel aan te zetten van zodra u het vliegtuig verlaten heeft bij landing. Zo kan onze chauffeur u contacteren om te vertellen waar u mekaar zult zien aan de uitgang van de luchthaven.
 
Bij ophaling thuis
Onze chauffeur komt u ophalen rond het uur dat u opgaf als uur van ophaling bij uw boeking. 
Jullie dienen 15 min. voor ophaling klaar te staan. Indien de chauffeur 5 min. na het afgesproken uur er niet is, kan u steeds bellen naar onze dispatching op het nummer 0492/82.61.09.
Mogen wij u vragen om de vluchtgegevens van uw terugvlucht nog eens duidelijk door te geven aan onze chauffeur. Dit om alle misverstanden te vermijden.
 
Bij ophaling op de luchthaven
Onze chauffeurs staan jullie op te wachten in de aankomsthal met een naambordje.
 
Algemeen
Wij vragen contante betaling bij ophaling en dit voor de chauffeur vertrekt. Wanneer u zowel de heen- als de terugreis met ons boekt vragen wij u om de beide ritten bij ophaling thuis af te rekenen. Dit om alle misverstanden te voorkomen
 

 

 

Copyright en inhoud

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door Taxi Luchthaven. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Externe informatie

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina’s van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Doel van de verwerking van persoongegevens

Indien U ons uw persoonlijke gegevens overmaakt worden deze in onze bestanden opgenomen en worden ze verwerkt enkel en alleen om u te informeren over updates en producten die uitgaan van S-Web. U hebt recht tot inzage van deze gegevens en deze zullen ook op uw vraag via e-mail of telefonisch aangepast worden.

De privacyverklaring voor deze website beschrijft hoe Taxi Luchthaven (Mandekensstraat 227,9255 BAASRODE, BE-0464.444.710) persoonsgegevens die we over u beschikken, mogen gebruiken en openbaar maken. S-WEB is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die via deze site worden ingezameld. Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met en zoals beschreven in deze verklaring.
Wanneer u persoonsgegevens invult op de website van Taxi Luchthaven, dan wordt deze informatie enkel gebruikt om te antwoorden op uw vragen en voor de beoogde doeleinden. Wij delen deze gegevens niet met derden.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Uw rechten

Voor meer algemene informatie kan U steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het Ministerie van Justitie. (http://www.privacy.fgov.be), Waterloolaan 115 te 1000 Brussel.

Melding van schending van privacy

Indien U meent dat Taxi Luchthaven een onrechtmatige inbreuk pleegt op uw Privacy, wordt U verzocht om S-Web daarvan meteen per elektronische post van op de hoogte te brengen op het volgende adres: info@taxiluchthaven.be. Wij zullen al onze mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en maatregelen te treffen.

Controle van uw privécommunicatie

Taxi Luchthaven behoudt zich het recht voor de informatie met betrekking tot de berichten, zoals de inhoud, de afkomst of de bestemming ervan, te controleren en te onderzoeken, indien wij het vermoeden hebben dat het geheel of een deel van deze communicatie betrekking heeft op illegale of ongeoorloofde activiteiten, of indien het daartoe bevel gekregen heeft van de bevoegde autoriteiten. Behalve wanneer de controle gebeurt op verzoek van de bevoegde autoriteiten, mag de controle van S-Web alleen betrekking hebben op de berichten met een openbaar of niet-vertrouwelijk karakter, dat wil zeggen de informatie die zich op een webpagina bevindt, de berichten die te vinden zijn in de discussiegroepen of de informatiemailings, zonder dat deze lijst beperkend is.

Directe/indirecte schade
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.